Wie is MeneerPeer?

Wie is MeneerPeer?
MeneerPeer is een doodgewone man met een doodgewoon huis, gezin met hond en kat. Tijdens wandelingen met de hond verbaast hij zich erover hoeveel zwerfafval langs de wegen en paden ligt. “Daar ga ik wat aan doen”, dacht hij op zekere dag.

Wat doet MeneerPeer?
Tijdens de wandelingen neemt MeneerPeer een tasje of vuilniszak mee en pakt alle zwerfafval op en neemt het mee naar huis. Daar wordt het afval gescheiden in papier, plastic, blik en overig afval. Lege flessen gaan naar de glasbak en papier gaat in de papiercontainer. Het blik wordt platgestampt en opgeslagen. Het plastic wordt per plasticsoort gesorteerd en fijngemalen. Van het fijngemalen plastic maakt MeneerPeer nieuwe gebruiksvoorwerpen zoals vogelhuisjes en bloembakken. Zo wordt de buurt schoner en wordt het afval op een leuke manier hergebruikt.

Waarom doet MeneerPeer dit?
MeneerPeer houdt van een schone omgeving en vindt dat hergebruik van grondstoffen belangrijk is voor een beter milieu. Een schoner klimaat begint bij jezelf en daar is MeneerPeer mee begonnen. Hij hoopt dat meer mensen zijn voorbeeld zullen volgen.

Hoe doet MeneerPeer dit?
In januari 2018 is MeneerPeer gestart met het bouwen van machines die plastic kunnen verpulveren en omsmelten. Hierbij heeft hij als doel dat het niet te veel mag kosten en dat zoveel mogelijk materialen hergebruikt worden. Zo is de onderbouw van het bed van zijn zoon begonnen aan een nieuw leven als tafel voor de shredder en zijn stukken afvalkabel gebruikt om de machines van stroom te voorzien.
Hoewel MeneerPeer alles zo goedkoop mogelijk wil bouwen maakt hij kosten. Een motor voor de shredder kost al gauw honderd euro. Ook een oven voor het omsmelten is niet gratis. Om deze kosten de dekken verzamelt, MeneerPeer blikjes en metalen. Dit wordt eens in de zoveel tijd naar de ijzerboer gebracht voor cash. Het levert niet heel veel op, maar alle kleine beetjes helpen. Daarbij komt dat het blik van de straat verdwijnt. Zodra de machines klaar zijn kunnen er projectmatig objecten gemaakt worden die op braderieën kunnen worden verkocht.